Criteria

Criteria voor de toekenning van een bijdrage in de gemeente Meppel

 • Met het indienen van een aanvraag wordt de aanvrager/ aanvragende organisatie automatisch deelnemer van het Cultuurplatform Meppel.
 • Het project is innovatief, of heeft een aantoonbaar effect op vernieuwing van het bestaande aanbod.
 • Het project komt tot stand door nieuwe of onverwachte vormen van samenwerking tussen partijen of bevordert de samenwerking tussen lokale instellingen, amateurkunst of professionals.
 • Het project wordt geheel of voor een belangrijk deel uitgevoerd door Meppeler cultuurmakers.
 • Het project vindt plaats binnen de grenzen van de gemeente Meppel.

 

Daarnaast heeft het Cultuurplatform Meppel een voorkeur voor projecten die:

 • inwoners met elkaar verbinden door (cultuur)participatie
 • onderscheidend zijn van bestaande projecten en activiteiten
 • naar een bereik onder nieuwe doelgroepen of bereik van brede doelgroepen streven
 • Meppel op de kaart zetten
 • een redelijke publieke belangstelling of deelname genereren
 • behoren tot de doelgroepen amateurkunstverenigingen, culturele stichtingen en organisaties, (individuele) kunstenaars of bewonersinitiatieven

Overige punten:

 • Van aanvragers en initiatiefnemers wordt zoveel mogelijk inspanning verwacht om eigen inkomsten te genereren
 • De bijdrage mag niet in de plaats komen van wegvallende subsidies of bijdragen van overheden.
 • Er is geen bijdrage mogelijk voor restauraties, studiereizen of salariskosten.
 • Aanvragen moeten zijn voorzien van een heldere beschrijving van de activiteiten en een inzichtelijke begroting.

 

Aanvraag, beoordeling, besluit, betaling en verantwoording

Aanvraag

 • De aanvraag kan per mail worden ingediend. Stuur een mail naar en voeg alle gegevens bij die nodig zijn voor een goede beoordeling van de aanvraag. In ieder geval moeten de volgende gegevens worden bijgevoegd:
  • een beschrijving van de activiteit;
  • de begroting;
  • het dekkingsplan (met o.a. vermelding van overige subsidiënten);
  • een beschrijving van de samenwerkingsvormen bij de activiteit;
  • een uitleg van de aanvrager waarom en op welke wijze de activiteit voldoet aan de criteria van het Cultuurplatform Meppel.
 • U kunt ook het aanvraagformulier gebruiken. Klik hier om naar het formulier te gaan. Om het invullen te vergemakkelijken heeft het Cultuurplatform enkele toelichtingen geschreven. Wij raden u aan deze eerst door te lezen. Klik hier voor de toelichtingen.

Beoordeling

 • Het bestuur van het Cultuurplatform Meppel beoordeelt vier maal per jaar de aanvragen, te weten in de maanden maart, juni, september en december.
 • Aanvragen dienen uiterlijk op respectievelijk 1 maart, 1 juni, 1 september of 1 december te zijn ingediend bij het secretariaat van het Cultuurplatform Meppel. Ontbrekende gegevens in de aanvraag moeten worden aangeleverd voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen.
 • Een te laat ingediende aanvraag schuift door naar de volgende beoordelingsperiode.

Besluit

 • Na behandeling krijgt de aanvrager voor het einde van de maand waarin de beoordeling plaatsvindt schriftelijk bericht over het genomen besluit. Bij een positief besluit wordt in principe een deel van het gevraagde subsidiebedrag gehonoreerd. Het bestuur van het Cultuurplatform heeft de bevoegdheid van de criteria af te wijken.
 • Over een genomen besluit en over de hoogte van de toegekende subsidie wordt niet gecorrespondeerd.

Betaling

 • Het bestuur van het Cultuurplatform Meppel besluit hoe een toegekende bijdrage wordt uitbetaald. Het bestuur kiest uit de volgende mogelijkheden:
  1. Uitbetaling van een bedrag ineens aan de aanvrager;
  2. Het opvragen van nota’s van – bij voorkeur – Meppeler bedrijven of aan het evenement meewerkende Meppeler solisten/instrumentalisten bij de aanvrager en het betalen van deze nota’s tot maximaal het toegekende bedrag aan de afzender van de nota.

Verantwoording

 • Na afloop van het project dient desgevraagd een financiële verantwoording te worden overlegd aan het bestuur van het Cultuurplatform Meppel.

Naamsvermelding

 • Als een subsidie wordt verleend, dient de aanvrager in publicaties te vermelden dat het project mede mogelijk wordt gemaakt door een subsidie van het Cultuurplatform Meppel.

Uitnodiging

 • Het bestuur van het Cultuurplatform stelt het op prijs een gesubsidieerd evenement op uitnodiging te kunnen bijwonen.

Lid worden?

Organisaties en individuen binnen de gemeente Meppel die zich bezig houden met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur kunnen lid worden van Cultuurplatform Meppel. Door samen te werken bereiken we meer.

WORD NU LID