Doelstelling en ambities

Het Cultuurplatform Meppel vervult de rol van centrale spil in het culturele leven van Meppel en heeft als doel de samenwerking tussen diverse culturele instellingen, organisaties en culturele ondernemers (samen genoemd: de cultuurmakers) in de gemeente Meppel te bevorderen.

Om deze doelstelling te realiseren heeft het Cultuurplatform Meppel de komende jaren de volgende ambities:

 • zoveel mogelijk cultuurmakers in Meppel te interesseren voor het lidmaatschap van het platform
 • het inventariseren van cultuurwensen binnen de gemeente Meppel
 • het inventariseren van belangen en problemen bij aangesloten organisaties
 • het bevorderen van samenwerking en het ontwikkelen van voorstellen in het kader van gezamenlijke belangenbehartiging
 • amateurs en professionals met elkaar in contact brengen: dialoog bevorderen, nieuwe wegen zoeken. Denk en doe-kracht versterken.
 • optreden als gesprekspartner en klankbord van de gemeente over het cultuurbeleid in Meppel
 • optreden als gesprekspartner en belangenbehartiger van het culturele veld in Meppel
 • stimuleren van kunst en cultuur
 • advisering over culturele projecten
 • het opzetten van een website en een culturele (evenementen)agenda. Vraag en aanbod delen via een elektronisch prikbord.
 • het zoeken naar financiële bronnen voor versterking van de cultuur

Lid worden?

Organisaties en individuen binnen de gemeente Meppel die zich bezig houden met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur kunnen lid worden van Cultuurplatform Meppel. Door samen te werken bereiken we meer.

WORD NU LID