Waar we voor gaan en waar we voor staan

Visie

Kunst verhoogt de kwaliteit van leven in de maatschappij. Cultuur is de manier waarop we daaraan uitdrukking geven. Cultuur geeft vorm aan de samenleving op het gebied van sociale cohesie en algemeen welzijn. Bewustwording van culturele identiteit en een goed cultuurbeleid hebben hun weerslag op de ontwikkeling van het maatschappelijk leven.

Missie

Kunst en cultuur in Meppel zijn enkele graadmeters van het sociale welzijn in de gemeente. Burgers en overheid streven naar een divers cultureel aanbod. De gemeente ondersteunt een platform waarin alle kunst- en cultuurmakers in Meppel vertegenwoordigd zijn. Kernwoorden voor dit platform zijn: coördineren, samenwerken, stimuleren, promoten en organiseren.

Lid worden?

Organisaties en individuen binnen de gemeente Meppel die zich bezig houden met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur kunnen lid worden van Cultuurplatform Meppel. Door samen te werken bereiken we meer.

WORD NU LID