Culturele Alliantie

Culturele Alliantie provincie Drenthe <-> Drentse gemeenten

De provincie Drenthe stelt aan alle Drentse gemeenten een bedrag voor stimulering van samenwerking en innovatie in de culturele sector beschikbaar. De hoogte van het bedrag bestaat voor elke gemeente uit een vast deel, vermeerderd met een bedrag per inwoner. Voor Meppel is een bedrag van € 18.048 per jaar beschikbaar.  Het College van B&W van de gemeente Meppel heeft de toekenning van gelden uit deze culturele alliantie gedelegeerd aan het bestuur van het Cultuurplatform Meppel, waarbij het uitgangspunt is dat het aan de gemeente Meppel beschikbaar gestelde bedrag in principe wordt toegekend aan Meppeler cultuurmakers en dat de activiteiten plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van Meppel.

De provincie Drenthe noemt de volgende thema’s/ambities:

  • Kunst en cultuur van, voor en door Drenten, met als doel een aantrekkelijke provincie voor inwoners en bezoekers.
  • Voorkeur voor bottom-up initiatieven vanuit de regio/bewoners zelf.
  • Pijlers zijn: Cultuurparticipatie, Het Verhaal van Drenthe (erfgoed) en Cultuureducatie.
  • Allianties die voor elk van de 13 overheden interessant zijn. Recente voorbeelden: archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten, museumplatform, cultuurparticipatieplan Samen Delen. In tweede instantie allianties op maat per gemeente. Allianties in regionaal verband hebben een pre.
  • Focus op de output binnen de eigen gemeentegrens. Regionale samenwerking naar aanleiding van ontwikkelingen rond Bibliotheken en kunstencentra.
  • Verbinding met domeinen als innovatie, toerisme en recreatie, het sociaal en ruimtelijke, heeft de voorkeur (‘avontuurlijke allianties’). Voor cultuur ligt hier een krachtige impuls.

 

Lid worden?

Organisaties en individuen binnen de gemeente Meppel die zich bezig houden met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur kunnen lid worden van Cultuurplatform Meppel. Door samen te werken bereiken we meer.

WORD NU LID