Fonds deelname Maatschappelijke Activiteiten

Er is veel te doen in de maatschappij. Dit brengt kosten met zich mee. Omdat ook inwoners met een minimuminkomen moeten kunnen deelnemen aan wat er in onze samenleving te doen is, kunnen zij bij de gemeente een tegemoetkoming voor diverse kosten aanvragen. Er is een tegemoetkoming mogelijk voor sociale, culturele, educatieve en sportieve activiteiten. Zoals bijvoorbeeld een lidmaatschap bij de bibliotheek, een lidmaatschap bij een vereniging of een bezoek aan musea, theater.

Hoogte tegemoetkoming

De tegemoetkoming bedraagt per kalenderjaar:
Volwassene €150,-
Kinderen tot 18 jaar €100,-

Wel zijn er voorwaarden op het gebied van inkomen aan verbonden. Meer informatie is hier te vinden.

Jeugdfonds Sport & Cultuur

Wil je kind graag op muziekles, streetdance of aan theater doen maar is er thuis te weinig geld? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Zij betalen voor kinderen en jongeren tussen de 0 en 18 jaar de contributie of het lesgeld en eventueel de spullen zoals, dansschoenen of de huur van een instrument.

Hoogte tegemoetkoming

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur bepaalt het bedrag op basis van de hoogte van het lesgeld en eventueel de benodigdheden.
Meer informatie over het Jeugdfonds Sport & Cultuur is hier te vinden.