Activiteiten

In het eerste halfjaar van haar bestaan heeft het cultuurplatform:

  • een culturele agenda opgesteld
  • gepleit voor een algemene evenementenagenda voor de gemeente Meppel
  • pilots gestart voor de onderdelen amateuristische muziekbeoefening en beeldende kunst
  • een cultureel café georganiseerd
  • het overleg tussen culturele partners in Meppel bevorderd
  • een website in het leven geroepen

Aanvullende activiteiten voor de tweede helft van 2017:

  • adviseren over de besteding van provinciale en gemeentelijke cultuursubsidies
  • meerdere culturele café’s organiseren
  • workshops voor besturen en individuele cultuurmakers organiseren

Lid worden?

Organisaties en individuen binnen de gemeente Meppel die zich bezig houden met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur kunnen lid worden van Cultuurplatform Meppel. Door samen te werken bereiken we meer.

WORD NU LID