Wat doen wij?

Het cultuurplatform Meppel heeft de centrale rol van spil in de culturele sector van Meppel. Samenwerken en stimuleren zijn belangrijke doelen. Samenwerking tussen de amateuristische en professionele kunstbeoefening is van groot belang. Door samenwerking kan meer bereikt worden dan door één organisatie op eigen kracht. Mogelijkheden en enthousiasme zijn voldoende aanwezig bij de creatieve en gedreven inwoners van Meppel. De kunst is deze bij elkaar te brengen.

Ontstaan

Na verschillende brainstormavonden met vertegenwoordigers van het culturele veld wordt in de gemeente Meppel, in navolging van vele andere gemeenten in ons land, een cultureel platform opgericht.

Een werkgroep van vier personen heeft de mogelijkheden van een dergelijk platform in Meppel onderzocht. De werkgroep heeft bezoeken gebracht aan de gemeenten Rhenen en Soest, waar al langer een cultuurplatform actief is. De werkgroep is van mening dat een cultuurplatform in Meppel in een behoefte kan voorzien.

Lid worden?

Organisaties en individuen binnen de gemeente Meppel die zich bezig houden met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur kunnen lid worden van Cultuurplatform Meppel. Door samen te werken bereiken we meer.

WORD NU LID