Workshop “Hoe schrijf ik een goed persbericht”?

Het Cultuurplatform Meppel organiseerde op woensdag 13 december 2017 een workshop “Hoe schrijf ik een goed persbericht”. De Meppeler journalist Ton Henzen gaf de aanwezigen veel bruikbare tips.

Het Cultuurplatform Meppel heeft de centrale rol van spil in de culturele sector van Meppel. Samenwerking stimuleren is een belangrijk doel voor het platform. Daarnaast stelt het platform zich ten doel de kennis en vaardigheden van haar deelnemers te vergroten. Voor deze workshop nodigde het platform niet alleen vertegenwoordigers van Meppeler culturele verenigingen maar ook individuele cultuurmakers uit. Zij staan regelmatig voor de taak in een persbericht hun evenementen, bijeenkomsten en uitvoeringen in de media aan te kondigen om zo het publiek op de hoogte brengen van de tijd en plaats van een gebeurtenis. Het schrijven van een goed persbericht blijkt voor velen geen gemakkelijke opgave te zijn.

Workshopleider Ton Henzen, decennia lang journalist bij de Meppeler Courant, gaf allereerst een inleiding in de geschiedenis en de recente veranderingen in het maken van dagbladen. Daarna gaf hij aan hoe een persbericht aangeleverd dient te worden. Vervolgens werden groepjes gevormd die actuele informatie van hun eigen vereniging verwerkten in een persbericht. Hoewel zij de aanwijzingen van Henzen ter harte namen, bleek het voor sommige deelnemers nog een behoorlijke opgave om een goed leesbaar persbericht te maken. Met het voorlezen van de resultaten werd getoetst of de beoogde informatie duidelijk overkwam. Mogelijke wijzigingen en aanvullingen werden besproken. Naarmate meer groepen hun persbericht voorlazen, kwamen er meer vragen uit de zaal. Door deze te beantwoorden deelde Ton Henzen een schat aan praktische kennis en ervaring met de deelnemers. Gesteund door de positieve reacties van de deelnemers is het Cultuurplatform Meppel van plan in de toekomst meer workshops over uiteenlopende onderwerpen te organiseren.

Benieuwd naar tips van Ton Henzen? Klik hier

Lid worden?

Organisaties en individuen binnen de gemeente Meppel die zich bezig houden met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur kunnen lid worden van Cultuurplatform Meppel. Door samen te werken bereiken we meer.

WORD NU LID