Culturele Alliantie

Culturele Alliantie provincie Drenthe <-> Drentse gemeenten

De provincie Drenthe stelt de komende vier jaar aan alle Drentse gemeenten een bedrag voor extra culturele activiteiten beschikbaar. De hoogte van het bedrag bestaat voor elke gemeente uit een vast deel, vermeerderd met een bedrag per inwoner. Voor Meppel is in de jaren 2018-2021 een bedrag van € 18.048 per jaar beschikbaar. Een gelijk bedrag dient de gemeente in te zetten voor extra activiteiten. Dit doet de gemeente Meppel met bestaande middelen, bijvoorbeeld door verlening van eenmalige subsidies. Hieronder valt o.a. de bijdrage aan het Cultuurplatform Meppel gedurende 4 jaar. De gemeentelijke bijdrage hoeft niet persé uit het cultuurbudget te komen, maar kan in principe overal vandaan komen. De gemeente gaat dus niet apart € 18.048 vrijmaken. Het College van B&W van de gemeente Meppel heeft de advisering over de toekenning van subsidiebedragen aan Meppeler cultuurmakers gedelegeerd aan het bestuur van het Cultuurplatform Meppel.

De provincie Drenthe noemt de volgende thema’s/ambities:

 • Kunst en cultuur van, voor en door Drenten, met als doel een aantrekkelijke provincie voor inwoners en bezoekers.
 • Voorkeur voor bottom-up initiatieven vanuit de regio/bewoners zelf.
 • Pijlers zijn: Cultuurparticipatie, Het Verhaal van Drenthe (erfgoed) en Cultuureducatie.
 • Allianties die voor elk van de 13 overheden interessant zijn. Recente voorbeelden: archeologische en cultuurhistorische waardenkaarten, museumplatform, cultuurparticipatieplan Samen Delen. In tweede instantie allianties op maat per gemeente. Allianties in regionaal verband hebben een pre.
 • Focus op de output binnen de eigen gemeentegrens. Regionale samenwerking naar aanleiding van ontwikkelingen rond Bibliotheken en kunstencentra.
 • Verbinding met domeinen als innovatie, toerisme en recreatie, het sociaal en ruimtelijke, heeft de voorkeur (‘avontuurlijke allianties’). Voor cultuur ligt hier een krachtige impuls.

 

Laatste nieuws

  Evenementen

  Lid worden?

  Organisaties en individuen binnen de gemeente Meppel die zich bezig houden met de organisatie en/of uitvoering van kunst en cultuur kunnen lid worden van Cultuurplatform Meppel. Door samen te werken bereiken we meer.

  WORD NU LID